keyboard_arrow_right
Deontologie

Cumulatie medisch kabinet en universitaire functie

Medisch kabinet en universitaire functie

De leden van het wetenschappelijk en onderwijzend personeel van de universitaire instellingen hebben het recht, met akkoord van de Raad van bestuur, op 2 halve dagen (2 x 4 uur) cumul per week.
In het koninklijk besluit nr 1564 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28.8.1985, wordt een opsomming gegeven van de activiteiten waarvoor geen cumul wordt verleend. Daarin wordt «het houden van een privaat geneeskundig kabinet» tegenover «de deelname aan een dergelijk kabinet» gesteld.

Aan een provinciale raad wordt door een universiteitsprofessor de vraag gesteld of hogergeciteerde definities door de Raad van de Orde werden scherp gesteld.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het niet in zijn bevoegdheid ligt een oordeel te vellen aangaande de interpretatie van een koninklijk besluit.