keyboard_arrow_right
Deontologie

Gemeenschappelijk kabinet

Mag een huisarts raadplegingen houden in een kabinet dat op andere tijdstippen door een collega‑pneumoloog wordt gebruikt ? De Provinciale raad die deze vraag voorlegt vreest dat het inwilligen van dat verzoek, collusie tussen deze beide collegae zou kunnen in de hand werken.

Op 21 maart 1984 antwoordde de Nationale Raad als volgt:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat gelet op de lokale situaties, de provinciale raden over de hen voorgelegde gevallen moeten oordelen.