keyboard_arrow_right
Deontologie

Gespreide medische activiteiten

Gespreide medische acitiviteiten

Een provinciale raad verzoekt om advies in verband met de manier waarop moet worden gereageerd ten opzichte van de gespreide activiteiten bij bepaalde hoogleraren.

Na beraadslaging in zijn vergadering van 15 januari 1983, wordt door de Nationale Raad volgend schrijven gericht aan de voorzitters van de provinciale raden:

Een provinciale raad heeft ons een vraag gesteld over het spreiden van de medische activiteiten door hoogleraren.

De provinciale raad twijfelt eraan of het hem toekomt het hoogleraarschap mede als criterium te gebruiken bij de beoordeling van de spreiding van medische activiteiten van de op zijn lijst ingeschreven geneesheren.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de artikelen 21 en 22 van de Code van geneeskundige Plichtenleer van toepassing zijn voor iedereen.