keyboard_arrow_right
Deontologie

Gespreide medische activiteiten

Een provinciale raad vraagt zich af hoe de activiteit van een arts die in een dagziekenhuis praktiseert moet beoordeeld worden bij het bestuderen van een dossier over gespreide medische activiteiten. Moet een dergelijke activiteit beoordeeld worden als een poliklinische of als een klinische activiteit?

Advies van de Nationale raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 augustus 1996 het voorwerp van uw voormelde brief onderzocht.

Het komt de Provinciale Raad toe elke uitbreiding van activiteiten tot een dagziekenhuis individueel te beoordelen volgens de lokale omstandigheden.