keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch kabinet

Mag een arts een huis of een deel van een huis waar pas een andere arts heeft gewoond aankopen of huren en er zijn kabinet inrichten ?

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft in zijn vergadering van 15 april 1989 kennis genomen van uw brief van 20 februari 1989 aangaande de beperkende maatregelen van de Orde met betrekking tot de aankoop of huur van een huis waar pas een ander arts heeft gewoond.

De Nationale Raad verwijst naar artikel 26 van de Code van geneeskundige Plichtenleer dat het volgende bepaalt :

"Behoudens onderling akkoord, mag een geneesheer zich niet vestigen in een kabinet dat, al dan niet vrijwillig, verlaten werd door een collega die nog praktizeert in het land, tenzij na het verstrijken van de termijn en onder de voorwaarden bepaald door de raad van de Orde van de provincie waartoe de tweede bewoner behoort."

info_outline
Publicatiedatum

15/04/1989

Documentcode

a045003

Related themes list