keyboard_arrow_right
Deontologie

Multipele kabinetten

Een Provinciale Raad vroeg de Nationale Raad om advies in verband met een kwestie van gespreide activiteiten.

Het betrof het volgende: tegen het advies in van de Provinciale Raad waar de arts zijn tweede kabinet wenst te vestigen, wordt door de Provinciale Raad waar de oftalmoloog is ingeschreven toch de toelating verleend voor een tweede kabinet.

Antwoord van de Nationale Raad in zijn zitting van 3 april 1982:

De Nationale Raad heeft het geschil onderzocht dat bestaat tussen Uw Raad en de Provinciale Raad van ...

Indien de behandelende geneesheer de continuïteit van de verzorging niet waarborgt, dient tegen hem een klacht te worden ingediend bij de Provinciale Raad van