keyboard_arrow_right
Deontologie

Multipele kabinetten

Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten verzet zich tegen een uitspraak die een Provinciale Raad gedaan heeft in verband met een oftalmoloog die de geneeskunde tegelijkertijd in een privé-raadpleging en in een ziekenhuis uitoefent. De activiteitscentra bevinden zich weliswaar niet in dezelfde stad, maar zijn toch niet ver van elkaar verwijderd.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 16 maart 1991 kennis genomen van uw brief van 18 januari 1991 met betrekking tot de gespreide medische activiteiten en de maatregelen die genomen worden door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van West-Vlaanderen.

Het komt de Provinciale Raden toe elk geval afzonderlijk te beoordelen. De betrokkene kan tegen een beslissing van de Provinciale Raad hoger beroep instellen.