keyboard_arrow_right
Deontologie

Rusthuizen

De "Federatie van rust‑ en verzorgingsoorden van Belgie" verzoekt de Nationale Raad om volgend advies: mag door het rustoord aan de geneesheer een financiële bijdrage worden gevraagd voor het ter beschikking gestelde en uitgeruste kabinet ?

Tijdens de bespreking wordt erop gewezen dat krachtens het Koninklijk Besluit houdende de erkenningsnormen, elk rusthuis over een medisch kabinet moet beschikken.

Antwoort van de Nationale Raad:

Krachtens het Koninklijk Besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust‑ en verzorgingstehuizen, moet een rust-en verzorgingstehuis beschikken over "één onderzoekslokaal dat tevens kan dienen als verplegings‑ en verzorgingslokaal".

De Nationale Raad herinnert eraan dat de in deze tehuizen verblijvende personen een beroep mogen doen op de arts van hun keuze.

Voorts is de Nationale Raad de mening toegedaan dat het onderzoekslokaal, waarvan sprake in het bovenvermeld Koninklijk Besluit, ter beschikking moet staan van alle artsen die door de pensionairs worden ontboden.