keyboard_arrow_right
Deontologie

Rusthuizen

De Federatie van rust- en verzorgingsoorden van België verzoekt de Nationale Raad om volgend advies: mag door het rusthuis aan de geneesheer een financiële bijdrage worden gevraagd voor het ter beschikking gestelde en uitgeruste kabinet ?

Er wordt evenwel op gewezen dat het rusthuizen in de strikte zin van het woord betreft en geenszins rust- en verzorgingstehuizen zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 2 december 1982 (cf. Tijdschrift nr 44).

Het ontwerp-antwoord dat de Raad werd voorgelegd wordt behoudens enkele wijzigingen goedgekeurd.

Advies van de Nationale Raad:

De betrokken instelling mag van de arts een bijdrage vragen voor het ter beschikking gestelde en uitgeruste kabinet.

De Nationale Raad wenst er uw aandacht op te vestigen dat ingeval het rustoord niet werd erkend krachtens het Koninklijk Besluit van 2 december 1982, een overeenkomst moet worden afgesloten tussen de betrokken instelling en de arts. Bedoelde overeenkomst moet voor ondertekening aan de bevoegde provinciale raad worden voorgelegd die meer bepaald zal nagaan of de vrije artsenkeuze en de vrijhid van de arts worden gewaarborgd.

info_outline
Publicatiedatum

15/04/1989

Documentcode

a045002

Related themes list