keyboard_arrow_right
Deontologie

Verhuur kabinet radiologie

Een geneesheer‑radioloog met een voltijdse betrekking in een ziekenhuis, koopt een huis in een andere agglomeratie en richt er een volwaardig medisch kabinet in met alle nodige apparatuur voor radiologie. De geplande geneesherenassociatie gaat niet door. Mag de betrokken arts dit kabinet met installatie aan een andere arts verhuren ?

Volgens artikel 24 van de Code van geneeskundige Plichtenleer, "is het de geneesheer verboden een geneeskundig kabinet door een collega te laten beheren of zelf het beheer van een geneeskundig kabinet voor een collega op zich te nemen". Dit artikel is evenwel niet van toepassing in voorliggend geval.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het verhuren van een kabinet kan worden toegelaten mits de huurovereenkomst door de provinciale raad wordt goedgekeurd.