keyboard_arrow_right
Deontologie

Verhuur kabinet radiologie

De Nationale Raad heeft eerder al bevestigend geantwoord op de adviesaanvraag in verband met het recht van een geneesheer radioloog met een voltijdse betrekking in een ziekenhuis, om aan een collega radioloog een uitgerust kabinet radiologie te verhuren. (cf. Tijdschrift nr 43 - maart 1989 - Vergadering 10 december 1988)

Nu wordt de Nationale Raad over een andere mogelijkheid om advies verzocht. Mag een geneesheer-radioloog met een voltijdse betrekking in een ziekenhuis, zijn huis verhuren aan een collega radioloog en daarbij enerzijds, huurgeld vragen voor het woonhuis en anderzijds, een percentage vragen op het inkomen van de radiologie overeenkomstig de reële kosten, dit naar analogie van de gebruikelijke afspraken tussen ziekenhuisbeheer en ziekenhuisgeneesheren.

Antwoord van de Nationale Raad:

De verhuring van een radiologische installatie sluit in dat de uitbating en de kosten ten laste vallen van de huurder.

Het voorstel tot percentsgewijze voorschotten op reële kosten is niet toegelaten omdat het kan leiden tot dichotomie.

Wanneer dit laatste in een ziekenhuis gebeurt, wordt de installatie door het ziekenhuis zelf aangekocht en ter beschikking gesteld.