keyboard_arrow_right
Deontologie

Verzorgingsgeneeskunde in de ondernemingen en artikel 25 van de Code van Plichtenleer

Artikel 25 van de Code van Plichtenleer luidt als volgt: «Het is verboden zowel de preventieve als curatieve geneeskunde uit te oefenen in commerciële vertrekken of aangrenzende lokalen, onverminderd de reglementen die de plaatsen voor de uitoefening van arbeidsgeneeskunde omschrijven».

Is dit artikel van toepassing op de verzorgingsgeneeskunde in de bedrijven ?

Antwoord van de Nationale Raad:

Artikel 25 van de Code van Plichtenleer is van toepassing op de verzorgingsgeneeskunde in de ondernemingen.