keyboard_arrow_right
Deontologie

Keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst

PERSMEDEDELING VAN DE NATIONALE RAAD :

Naar aanleiding van de door de pers breed gecommentarieerde gebeurtenis in het hospitaal te Bree in verband met de eis van (de echtgenoot van) een moslima omtrent het geslacht van een anesthesist bevestigt de Nationale Raad zijn advies van 15 juli 2006 betreffende de keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst.

De Nationale Raad benadrukt andermaal dat de organisatie van de dienst spoedgevallen en van de wachtdienst, in het bijzonder in spoedeisende, al dan niet levensbedreigende, gevallen, voor de patiënt beperkingen kan inhouden voor de vrije keuze van een arts-beoefenaar.

Het moet daarbij duidelijk zijn dat de vrije keuze van een beoefenaar slechts toekomt aan de patiënt zelf, met wiens wensen in de mate van het mogelijke rekening zal worden gehouden, en geenszins aan derden, ten opzichte van wie zo nodig de gepaste ordemaatregelen dienen te worden genomen.