keyboard_arrow_right
Deontologie

Vrije artsenkeuze - O.C.M.W.

O.C.M.W. - Vrije artsenkeuze

Een provinciale raad wordt door een geneesherengroep aangeschreven m.b.t. de onmogelijkheid voor behoeftige patiënten die afhankelijk zijn van het O.C.M.W., om hun eigen arts te kiezen.

Tijdens het debat op de Raad blijkt dat dit probleem zich niet overal stelt. In bepaalde gemeenten mogen alle artsen die dat wensen aan de medische dienst van het O.C.M.W. hun medewerking verlenen. In andere gemeenten, worden een hele reeks artsen aangeduid. Het behoort bedoelde geneesherengroep om zich met het O.C.M.W. van hun gemeente in betrekking te stellen om deze aangelegenheid te regelen.

Advies van de Nationale Raad:

In verband met het probleem van de beperkte artsenkeuze voor patiënten afhankelijk van het O.C.M.W., heb ik de eer U mede te delen dat de Nationale Raad van oordeel is dat deze aangelegenheid niet tot de bevoegdheid van de Orde behoort en dat het de artsen die hiervoor belangstelling hebben wordt aangeraden zich met het O.C.M.W. van hun gemeente in betrekking te stellen indien zij op de O.C.M.W.‑lijst wensen te worden opgenomen.