keyboard_arrow_right
Deontologie

Antibioticumbeleid

De Provinciale Raad van West-Vlaanderen legt aan de Nationale Raad zijn antwoord voor op een adviesaanvraag van een comité voor ziekenhuishygiëne aangaande een verantwoord antibioticumbeleid.

Het voorstel van antwoord wordt door de Nationale Raad goedgekeurd in zijn vergadering van 20 januari 1996.

Advies van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen :

In deze materie zijn de artikels 34 tot en met 37 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer van toepassing, met betrekking tot de kwaliteit van de verzorging.

Artikel 34 bepaalt dat de geneesheer, zowel voor diagnose als voor behandeling, zich ertoe verbindt te handelen volgens de op heden geldende wetenschappelijke kennis.

Artikel 36 zegt dat de geneesheer beschikt over de diagnostische- en therapeutische vrijheid.

In geval van tegenstrijdige belangen, blijft artikel 36 ondergeschikt aan artikel 34.

Betreffende uitvoering in de praktijk, lijkt het het Bureau (de Raad) logisch dat hiervoor de wettelijk voorziene structuren zouden instaan :

  1. Het Comité voor Ziekenhuishygiëne, als dat voorhanden is, of de geneesheer hygiënist verleent advies.

  2. De Hoofdgeneesheer houdt toezicht over de toepassing ervan.

Omtrent de inhoud van het strategisch pakket zijn er deontologisch geen bezwaren.

Bij betwisting dient eerst de Medische Raad te bemiddelen. Indien bij deze stap geen resultaat wordt bekomen kan verder beroep gedaan worden op de Provinciale Raad.