keyboard_arrow_right
Deontologie

Standaarden voor geneeskundige praktijkvoering in Europa

Open brief aangaande de standaarden voor geneeskundige praktijkvoering in Europa.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 8 december 2012 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren kennis genomen van de open brief aangaande de standaarden voor geneeskundige praktijkvoering in Europa die ondersteund wordt door tal van internationale medische organisaties.

U vindt deze open brief als bijlage.

De Nationale Raad laat u weten dat hij de bezorgdheid deelt die er gedetailleerd in wordt beschreven en dat hij zich aansluit bij de ondertekenaars om het beginsel te verdedigen dat dergelijke standaarden alleen mogen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de Europese medische organisaties.


Bijlage : 1

Eensluidend afschrift aan :
De heren Friedrich Smaxwil, David Dossett en Tore Bloch Trondvold
Voorzitters
CEN-CENELEC Management Centre

Dr. Romuald Krajewski
Voorzitter
UEMS Brussels Office