keyboard_arrow_right
Deontologie

Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De nationale raad van de Orde der artsen richt in zijn vergadering van 15 februari 2020 een werkgroep op die de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg(1) zal aftoetsen aan de beginselen van medische deontologie.

De Kwaliteitswet treedt in werking op 1 juli 2021.

De nationale raad staat positief tegenover elk initiatief dat de kwaliteit van de zorg bevordert. De nieuwe Kwaliteitswet komt hieraan tegemoet en bevat enerzijds enkele concrete kwaliteitsverplichtingen, anderzijds bepalingen die nog verder dienen te worden geconcretiseerd en uitgevoerd.

Het is aan de regering om bepaalde kwaliteitsvereisten vorm te geven. De nationale raad is bereid via advies en overleg met de bevoegde instanties zijn medewerking te verlenen, zijn expertise te delen en mee na te denken hoe de zorgkwaliteit verder kan worden geoptimaliseerd in het belang van de patiënt, de volksgezondheid en het algemeen welzijn.(1) Hierna: Kwaliteitswet