keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Vorige pagina

6

pagina

Kwaliteit van de zorg21/08/1993 Documentcode: a062002
Kwaliteit van de verzorging - Artikel 34 van de Code van Plichtenleer

Kwaliteit van de verzorging ‑ Artikel 34 van de Code van Plichtenleer

Artikel 34 van de Code bepaalt het volgende: "Wanneer de geneesheer de behandeling van de patiënt aanvaardt, moet hij hem zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toedienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis".
Een provinciale raad stelt vast dat dit artikel 34 in één zelfde zaak verschillend geïnterpreteerd wordt in het vonnis uitgesproken door de provinciale raad en dat uitgesproken door de Raad van beroep. De veroordeling is evenwel dezelfde.
De provinciale raad heeft twee dingen aan de kaak gesteld (de zaak had betrekking op le medicamenteuze associaties in het kader van vermageringskuren): het principe van de doorgaans toegepaste behandeling van obesitas én de wijze waarop de behandeling werd toegepast. De Raad van beroep daarentegen heeft geen veroordeling willen uitspreken over het principe van de behandeling, maar enkel over de wijze waarop de behandeling toegepast werd. De toediening van de aangeklaagde poly‑medicamenteuze associaties ging niet vergezeld van de nodige psychologische begeleiding en de doses en posologie waren systematisch dezelfde en bijgevolg niet individueel aangepast van patiënt tot patiënt.

De Nationale Raad die hieromtrent om advies verzocht werd door de provinciale Raad brengt het volgende advies uit:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 augustus 1993 kennis genomen van uw brief van 23 april 1993 betreffende de interpretatie van artikel 34 van de Code van geneeskundige Plichtenleer en betreffende de beslissing van de Raad van beroep van 18 februari 1992 inzake Dokter X. De provinciale raden van de Orde der geneesheren gaan feitelijk na of de door een geneesheer toegediende verzorging strookt met de thans geldende wetenschappelijke kennis. De beslissing van de Raad van beroep is ook een feitelijke beslissing en verandert niets aan de interpretatie van artikel 34 van de Code van geneeskundige Plichtenleer.

Vorige pagina

6

pagina