keyboard_arrow_right
Deontologie

Eed van Hippocrates

Bij hun eedaflegging worden de gepromoveerde artsen ontvangen door de provinciale raden en wordt hen de tekst van de Eed van Hippocrates overhandigd.
Een provinciale raad vraagt of dit document niet een beetje achterhaald is en niet beter zou vervangen worden door de tekst van de Verklaring van Genève.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 23 augustus 1997 de bespreking voortgezet van de vraag in uw brief van 18 november 1996, kenm. C.G. 4.806-96/YG/JR.

De tekst van de "Eed van Genève" wordt reeds in bepaalde provinciale raden gebruikt bij de plechtige eedaflegging van de jonge promovendi.

Het Permanent Comité van de Europese Artsen (PC) alsook de World Medical Association beraden zich momenteel over de vraag of het opportuun is de tekst van de "Eed van Genève" te wijzigen. Wij zullen niet nalaten u op de hoogte te houden van de evolutie van dit dossier.

Of bij de plechtige bijeenkomsten van de eedaflegging veeleer gebruik moet worden gemaakt van de "Eed van Genève" dan van de "Eed van Hippocrates" heeft in de praktijk weinig belang. Wat telt, is de symboliek van de verbintenis die men aangaat op het ogenblik dat men opgenomen wordt in de Orde der geneesheren.