keyboard_arrow_right
Deontologie

Getuigschrift van goed gedrag en zeden en inschrijving bij de Orde

Een Provinciale raad stelt de vraag of het voor de buitenlandse geneesheren, inclusief geneesheren afkomstig uit de EEG-Lidstaten, die in het bezit zijn van ean wettelijk diploma van doctor in de geneeskunde, verplicht is aan de Raad van de Orde een getuigschrift van goed gedrag en zeden voor te leggen afgeleverd door een Belgische gemeente of daarentegen een gelijkaardig document afgeleverd door een gemeente in het buitenland volstaat.

Antwoord van de Nationale raad (zitting van 15/9/1979):

De Raad is van oordeel dat in toepassing van artikel 11 van EEG Richtlijn 75/362, het volstaat dat een arts, woonachtig in het buitenland, bij zijn inschrijving in België een bewijs voorlegt van goed gedrag en zeden dat door een gemeente in het buitenland werd afgeleverd.