keyboard_arrow_right
Deontologie

Inschrijving op de Lijst van de Orde der artsen - Uitoefenen van de geneeskunde in verschillende provincies

De nationale raad van de Orde der artsen brengt volgend advies uit betreffende de inschrijving van de arts op de lijst van de Orde.

De regels inzake de inschrijving op de lijst van de Orde stellen dat de arts zich dient in te schrijven bij de provinciale raad waar hij zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent (artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen). Het begrip "voornaamste bedrijvigheid" wordt niet gedefinieerd door de wetgever.

De arts die zijn bedrijvigheid op verschillende plaatsen uitoefent, bepaalt welke hij als zijn voornaamste beschouwt, onder de controle van de provinciale raden die er onder meer over waken dat deze keuze de goede uitvoering van de opdrachten van de Orde niet in de weg staat.