keyboard_arrow_right
Deontologie

Inschrijving op de Lijst van de Orde - Plaats van de voornaamste medische activiteit

Volgens een provinciale raad schrijven sommige geneesheren zich niet altijd in op de Lijst van de Provincie waarin zij hun voornaamste medische activiteit uitoefenen.
Hij vraagt of de provinciale raad een controle kan uitoefenen op de keuze van de medische woonplaats.

Wanneer dienaangaande geschillen rijzen tussen provinciale raden, dient het geval voorgelegd te worden aan de Raden van beroep (KB. nr. 79, art. 13). Aangezien de Raden van beroep overbelast zijn, stelt de betrokken provinciale raad voor deze geschillen in der minne voor te leggen aan de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 11 april 1992 kennis genomen van Uw brief van 6 februari 1992 betreffende de bepaling van de plaats van de voornaamste activiteit en de inschrijving van een geneesheer: controlerecht van de provinciale raden.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat elke geneesheer de plaats waar hij zijn voornaamste medische activiteit uitoefent, kiest (artikel 21 §1, 2, van het K.B. van 6 februari 1970).