keyboard_arrow_right
Deontologie

Overschrijving van een geneesheer naar een andere provinciale raad

Dient het diploma van een arts, bij zijn overschrijving naar een andere provinciale raad, opnieuw geviseerd te worden door de geneeskundige commissie van de provincie waar de arts zijn voornaamste bedrijvigheid zal uitoefenen ?

Tijdens de discussie wordt opgemerkt dat de bedoeling van de visumplicht erin bestaat de conformiteit en de echtheid van het diploma na te gaan. De wet bevat geen enkele andere precisering of verplichting.

Advies van de Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 15 februari 1992 kennis genomen van uw schrijven van 5 december 1991 met betrekking tot de bevoegde Provinciale Geneeskundige Commissie bij transfert van een geneesheer.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat bij transfert van een geneesheer naar een andere provinciale raad het door de initieel bevoegde Provinciale Geneeskundige Commissie aangebracht visum volstaat.

report_problem
is vervangen door advies : TNR 59 p. 27, a059005; maar blijft op deontologisch vlak geldig
info_outline
Publicatiedatum

15/02/1992

Documentcode

a056009