keyboard_arrow_right
Deontologie

Transfer van een arts in opleiding naar een andere provinciale raad

De vraag wordt gesteld of assistenten verplicht zijn van provinciale raad te veranderen indien ze hun opleiding voortzetten in een andere provincie.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 18 september 2010 beëindigde de Nationale Raad van de Orde van geneesheren de bespreking van uw vraag of assistenten nog steeds verplicht zijn van provinciale raad te veranderen indien ze hun opleiding voortzetten in een andere provincie.

De Nationale Raad blijft bij zijn principieel standpunt dat een arts ingeschreven dient te zijn op de Lijst van de Orde van de provincie waar de voornaamste bedrijvigheid wordt uitgeoefend.
In dit verband verwijst de Nationale Raad echter naar zijn advies van 24 oktober 1998 (als bijlage).

Daar sinds 2006 het visum centraal door de FOD Volksgezondheid bij het afstuderen van de artsen wordt afgeleverd en geldig is in heel België, gaat de Nationale Raad akkoord - zoals dit het geval was tot 1998 - dat bij een tijdelijke mutatie van artsen in opleiding naar een andere provincie, en dit voor een periode van maximum 12 maanden, geen verplichting tot overschakeling naar de provinciale raad van de Orde van die andere provincie wordt opgelegd.

Bijlage : advies van 24 oktober 1998.