keyboard_arrow_right
Deontologie

Transfert van een geneesheer naar een andere provinciale raad

Transfert van de inschrijving van een geneesheer naar een andere provinciale raad

In een advies gepubliceerd in het Tijdschrift nr. 56 (15 juni 1992) is de Nationale Raad van oordeel, dat bij transfert van een geneesheer naar een andere provinciale raad het door de initieel bevoegde Provinciale geneeskundige commissie aangebrachte visum volstaat.
Een provinciale raad bezorgt de Nationale Raad het advies dat Mevrouw Onkelinx, Minister van Volksgezondheid, dienaangaande verstrekt heeft.
In antwoord op een parlementaire vraag en in een brief aan de voorzitters van de Provinciale geneeskundige commissies verklaart de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu het volgende:
"Een arts die zijn medische praktijk voor het grootste deel naar een andere plaats overbrengt, moet dit laten weten aan de Provinciale geneeskundige commissie van de provincie waar hij zich gaat vestigen". "Het eerste toegekende visum is terzelfdertijd een legalisering van het diploma en een inschrijving op de Lijst van de Orde. De naderhand verleende visa dienen slechts om de arts te registreren op het niveau van de provincie waar hij werkzaam is".

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 november 1992 kennis genomen van uw brief van 25 september 1992 betreffende het advies van de Nationale Raad aangaande het visum aangebracht door de Provinciale geneeskundige commissie.

Op deontologisch vlak bevestigt de Nationale Raad zijn advies van 15 februari 1992. Aan dit standpunt wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat op bestuurlijk vlak een geneesheer die zijn hoofdactiviteit naar een andere plaats overbrengt, een nieuw visum moet vragen aan de Provinciale geneeskundige commissie van de provincie waar hij zich gaat vestigen.

report_problem
Cf. advies d.d. 18.09.2010 (a131008).
info_outline
Publicatiedatum

21/11/1992

Documentcode

a059005

Related themes list