keyboard_arrow_right
Deontologie

Weglating van de lijst van de Orde van de naam van een arts wiens inschrijving niet langer meer is gerechtvaardigd

Een provinciale raad vraagt of de naam van een arts, die van ambtswege uit het bevolkingsregister werd geschrapt, op de lijst van de Orde mag worden weggelaten.

De Nationale Raad is van mening dat aangezien overeenkomstig artikel 20 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970, de provinciale raden belast zijn met het opstellen en bijhouden van de lijst van de Orde, zij eveneens de macht hebben om de naam van een arts van de lijst te schrappen indien zijn inschrijving niet langer gerechtvaardigd is.

Overeenkomstig het advies van 8 maart 1975, dienen de provinciale raden de betrokken artsen te verzoeken zelf om die weglating te vragen. Indien de artsen op dit verzoek niet ingaan zou voor de Raad een procedure kunnen worden ingesteld gelijkaardig aan de procedure die bij disciplinaire aangelegenheden wordt aangewend om de weglating van die artsen van de lijst te bekomen.