keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch geheim en minderjarige patiënt – Vergoeden van de erelonen

De nationale raad van de Orde der artsen wordt om advies verzocht betreffende de betaling van de medische kosten en erelonen voor de zorg die verleend werd aan een minderjarige die zijn rechten als patiënt autonoom uitoefent.

Indien een minderjarige zijn rechten als patiënt autonoom uitoefent(1), hebben de wettelijke vertegenwoordigers geen toegangsrecht op informatie gedekt door het medische geheim.

Indien deze patiënt zich ertegen verzet dat zijn vertegenwoordigers weten dat hij zorg toegediend kreeg, dient vermeden te worden dat deze laatsten dit incidenteel vernemen door de terugbetaling door de verzekeringsinstelling of via een invorderingsprocedure bij niet-betaling.

Door de derdebetalersregeling toe te passen kunnen dergelijke risico's vermeden worden.(1) Artikel 12, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt