keyboard_arrow_right
Deontologie

Transseksualiteit - Toestemming van een minderjarige

Transseksualiteit – Toestemming van een minderjarige

Een schoolarts legde aan de Nationale Raad enkele vragen voor betreffende een minderjarige jongen die sinds jaren moeilijkheden ondervindt met zijn seksuele identiteit. Zo stelde deze arts o.m. de vraag of een hormonale behandeling mag worden ingezet bij een minderjarige, of er een verplichting is tot multidisciplinair overleg, of een behandeling kan worden gestart zonder de toestemming van beide (gescheiden) ouders, …
Het Bureau van de Nationale Raad meldde aan de betrokken arts dat geen enkele wettelijke of deontologische bepaling verbiedt in dit geval contact op te nemen met de behandelende arts van de patiënt 1.
De Nationale Raad besliste zijn advies van 20 september 1997 betreffende transseksualiteit – toestemming van een minderjarige te actualiseren.

Advies van de Nationale Raad :

Op de vergadering van 21 juni 2008 heeft de Nationale Raad van de Orde der geneesheren zijn advies van 20 september 1997 betreffende transseksualiteit – toestemming van een minderjarige (TNR nr. 79, p. 20) bevestigd.

Wel wordt verduidelijkt wie moet zetelen in een pluridisciplinair team. In dit team moeten alleszins psychiatrische, endocrinologische en reconstructieve competenties vertegenwoordigd zijn.

Het advies van de behandelende huisarts of pediater is aangewezen.