keyboard_arrow_right
Deontologie

Managed Health Care Delivery Systems

De Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad vraagt de Nationale Raad door welke principes deze zich laat leiden op het vlak van de "managed health care", in het bijzonder wat de tewerkstelling van ingeschreven artsen door niet-medische instellingen of personen betreft.

Antwoord van de Nationale Raad:

In antwoord op uw vragen vervat in uw brief van 16 juli 1998 (ref. 3/1/4/26/2) kan de Nationale Raad van de Belgische Orde der Geneesheren u meedelen dat de Belgische zorgverstrekking tot op heden niet rechtstreeks wordt geconfronteerd met enige gestructureerde vorm van "managed health care delivery system", zodat de Orde der Geneesheren tot op heden nog geen precieze houding noch richtlijn hiertegenover heeft aangenomen.

Wat betreft de tewerkstelling van bij de Orde ingeschreven artsen door niet-medische instellingen of personen, is de Nationale Raad de mening toegedaan dat dergelijke tewerkstelling in principe niet strijdig is met de gangbare medisch-deontologische regels, op strikte voorwaarde nochtans dat de betrokken artsen hun volledige professionele en deontologische onafhankelijkheid behouden.