keyboard_arrow_right
Deontologie

Bureau van de provinciale raad - Magistraat-bijzitter

Een provinciale raad vraagt of de magistraat-bijzitter in het Bureau een adviserende dan wel een beslissende stem heeft.

Na rondvraag over de situatie in de andere provinciale raden en gelet op het ontbreken van wetgeving over deze specifieke aangelegenheid, beslist de Nationale Raad als volgt te antwoorden:

De Nationale Raad heeft in zijn vergaderingen van 23 augustus en 20 september 1997 de vraag, gesteld in uw brief van 22 juli 1997, besproken.

Hij stelt vast dat in de Bureaus van de provinciale raden, op één uitzondering na, de magistraat-bijzitter over een raadgevende stem beschikt.

In de context van de wettelijke beschikkingen aangaande de magistraat-bijzitter en rekening houdend met zijn opdrachten en bevoegdheden binnen de verschillende instanties van de provinciale raden, moet de interpretatie van de meerderheid die aan de magistraat-bijzitter in het Bureau een raadgevende stem toekent, goedgekeurd worden.