keyboard_arrow_right
Deontologie

Huishoudelijk reglement van een provinciale raad

De Provinciale Raad van Brabant (N) vraagt aan de Nationale Raad of hij in zijn huishoudelijk reglement de verwijzing naar de "vaderlijke vermaning" mag schrappen.

De Nationale Raad heeft hiertegen geen bezwaar en verleent het volgende advies:

De Nationale Raad heeft in zijn zitting van 17 januari 1998 uw verzoek onderzocht tot wijziging van art. 40 van het huishoudelijk reglement van uw Raad.

Aangezien de zogenaamde "vaderlijke vermaning" niet als een sanctie in de desbetreffende wetgeving voorkomt heeft de Nationale Raad geen bezwaar tegen de door uw Raad voorgestelde tekstwijziging, met name :

"Zo de Raad in bepaalde zaken meent geen tuchtstraf te moeten toepassen kan hij nochtans de Voorzitter gelasten, als preventieve maatregel, de betrokken geneesheer te wijzen op de deontologische verplichtingen en aan te manen tot het aannemen van een voorzichtige houding in de betrokken materie."