keyboard_arrow_right
Deontologie

Juridische bijstand van de Nationale Raad

Een provinciale raad is van oordeel dat de Nationale Raad aan de betrokken arts juridische bijstand zou moeten verlenen wanneer een van zijn verzekerde patiënten zich wendt tot de gerechtelijke instanties en moeilijkheden ondervindt door de verdediging van het standpunt van de Orde bij de toepassing van de landverzekeringsovereenkomst (artikel 95).

Antwoord van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 16 november 1996 kennis genomen van uw brief van 9 oktober 1996 betreffende de juridische bijstand van de Nationale Raad wanneer door de verdediging van een standpunt van de Orde moeilijkheden zouden ontstaan.

De Nationale Raad zal elk geval afzonderlijk onderzoeken.