keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische wachtdiensten - Niet-betaling van de bijdrage aan de Orde

Medische wachtdiensten – Niet-betaling van de bijdrage aan de Orde

In een brief aan een provinciale geneeskundige commissie stelt mevrouw M. Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, dat het al dan niet betalen van de bijdrage aan de Orde der geneesheren geen voorwaarde kan zijn voor het toelaten of weigeren van een arts om aan de wachtdienst deel te nemen. Een provinciale raad die een kopie van deze brief ontving is echter van mening dat de niet-betaling van het lidgeld neerkomt op een overtreding van de deontologie.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad moet vaststellen dat, zelfs indien het niet-betalen van de bijdrage van de Orde kan leiden tot zowel tuchtrechtelijke sancties als gerechtelijke invordering, de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en in het bijzonder § 1 van artikel 189 van de Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen tot wijziging van artikel 9 van het Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, niet toelaten een arts uit te sluiten van de rol van de wachtdienst omwille van het feit dat hij deze wettelijke plicht niet vervulde.