keyboard_arrow_right
Deontologie

Persconferentie

Een Provinciale Raad bezorgt de Nationale Raad een brief in verband met de "Persconferentie van de Provinciale Raden" waarop hij uitgenodigd is. Deze Raad vraagt zich af of dergelijke conferenties wel opportuun zijn en of het aangewezen is dat de diverse Provinciale Raden zelfstandig hun visie aan de buitenwereld ter kennis brengen.

Na een gedachtenwisseling brengt de Nationale Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad is van oordeel dat hij de aangewezen woordvoerder is van de standpunten die door de Orde ingenomen worden in overleg met de verscheidene instanties van de Orde der geneesheren.

Een welkdanige persconferentie komt de Nationale Raad op dit ogenblik inopportuun voor.