keyboard_arrow_right
Deontologie

Stagecontract - Bijdrage aan de Orde

Een Provinciale Raad deelt aan de Nationale Raad zijn standpunt mee in verband met de goedkeuring van een stagecontract en de niet-betaling van de bijdrage door de stagemeester.

Na een gedachtenwisseling brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het niet betalen van de bijdrage en het beoordelen van het deontologisch karakter van een contract twee afzonderlijke zaken zijn. De enkel niet betaling van de bijdrage laat de Provinciale Raad niet toe zich niet uit te spreken over het deontologisch karakter van een contract.

De Provinciale Raad beschikt over andere rechtsmiddelen om betaling van de bijdrage af te dwingen.