keyboard_arrow_right
Deontologie

Verkiesbaarheid bij de Orde

Met het oog op de verkiezingen bij de Orde, wordt door een provinciale raad voorgesteld het vereiste lidmaatschap van de kandidaten op zeven jaar te brengen.

In zijn vergadering van 9 augustus 1986, heeft de Nationale Raad zijn advies van 4 maart 1981 ter zake bevestigd:

In een uitvoerig advies over de statuten van de Orde van geneesheren, heeft de Nationale Raad in dit verband op 4 maart 1981 aan de heer Minister van Sociale Zaken laten weten dat hij van oordeel is "dat zeven jaar inschrijving volstaan om de nodige ervaring op te doen».

De Raad is de mening toegedaan dat het nu inopportuun is daarop terug te komen.