keyboard_arrow_right
Deontologie

Vrijstelling van het betalen van bijdragen aan de provinciale raden

Vrijstelling van het betalen van bijdragen aan de provinciale raden

De Nationale Raad ontvangt twee adviesaanvragen over het verlenen van vrijstelling van het betalen van bijdragen aan de provinciale raden:

  1. een provinciale raad vraagt of het niet mogelijk is artsen die werken in het kader van humanitaire missies (Artsen zonder grenzen, bijvoorbeeld) vrij te stellen van betaling van elke bijdrage, met inbegrip van deze aan de Nationale Raad;
  2. namens de voorzitters van de Franstalige provinciale raden wordt gevraagd of geen vrijstelling van bijdragebetaling kan verleend worden aan artsen afkomstig uit landen van buiten de Europese Unie die een toelating verkregen voor de uitoefening van zekere delen van de geneeskunst zodat zij in België een beperkte klinische opleiding kunnen volgen in het kader van de medische en wetenschappelijke samenwerking met landen die geen lidstaat zijn van de EU.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad kan niet afzien van de betaling van de bijdrage aan de Nationale Raad voor de artsen in kwestie.

De provinciale raad kan beslissen eventueel bepaalde artsen ingeschreven op zijn Lijst vrij te stellen van het betalen van de bijdrage, in het besef dat dit de provinciale raad er niet zal van ontslaan de bijdrage te betalen aan de Nationale Raad.