keyboard_arrow_right
Deontologie

COVID-19 – Persbericht - Dreigende financiële impact voor Artsen in opleiding

Persbericht

Het bureau van de nationale raad van de Orde der artsen is via de coördinerende stagemeesters en VASO – de Vereniging van Arts-Specialisten-in-Opleiding – op de hoogte gebracht van verontrustende berichten van jonge collegae in opleiding die potentieel zonder inkomen dreigen te vallen door de coronacrisis. Zo zouden sommige opleiders deze collegae verplichten om verlof te nemen of aankondigen dat ze technisch werkloos zullen worden, omdat niet-dringende aandoeningen momenteel niet worden behandeld.

Deze houding druist volledig in tegen de hippocratische traditie van het wederzijdse respect tussen artsen in opleiding en hun stagemeester. De houding staat haaks op deontologische principes zoals vermeld in de codeartikelen 11 (collegialiteit) en 34 (maatschappelijk belang boven eigen financiële belangen).

Naast deze deontologische aspecten, zou het bovendien immoreel zijn, in een periode waar er een schaarste dreigt aan geschoold medisch personeel, aan de roep naar helpende handen op het terrein geen gevolg te geven omwille van zuiver financiële redenen.

Het bureau van de nationale raad vraagt dat benadeelde artsen in opleiding dit melden aan de provinciale raden van inschrijving, waar indien nodig gepast kan worden opgetreden.