keyboard_arrow_right
Deontologie
report_problem

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 30 juni 2012 de betreffende aangelegenheid opnieuw onderzocht : cf. advies a138018-R.

Verkiesbaarheid

Een Provinciale Raad verzoekt de Nationale Raad om advies in verband met de verkiesbaarheid van een plaatsvervangend lid dat het mandaat van een effectief lid voltooid heeft.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het plaatsvervangend lid dat het mandaat van een effectief lid voltooid heeft, zijn hoedanigheid van plaatsvervangend lid niet verliest.

Hieruit volgt dat dit plaatsvervangend lid herkiesbaar is nadat zijn mandaat als plaatsvervangend lid verstreken is.

report_problem

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 30 juni 2012 de betreffende aangelegenheid opnieuw onderzocht : cf. advies a138018-R.

info_outline
Publicatiedatum

17/11/1990

Documentcode

a051014