keyboard_arrow_right
Deontologie

Verkiezingen - Voorstelling van de kandidaten

Verkiezingen ‑ Voorstelling van de kandidaten

Op 12 december 1987 heeft de Nationale Raad een advies verstrekt waarin de kandidaten bij de verkiezingen van de provinciale raden het verbod opgelegd krijgen electorale propagande te maken via de pers (Tijdschrift nr. 39, blz. 23).
De Commissie "Code en Vooruitzichten" heeft dit probleem bestudeerd en legt haar conclusies voor aan de Raad. Verschillende raadsleden stellen enkele wijzigingen voor. Na een gedachtenwisseling brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad is van mening dat dergelijke voorstelling van de kandidaten aan het kiezerskorps wenselijk is doch slechts aanvaardbaar op voorwaarde dat enkel objectieve, relevante informatie over de kandidaten verstrekt wordt en dat elke vorm van propaganda vermeden wordt.

De Nationale Raad bevestigt daarom zijn vroeger standpunt (Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 39, blz. 23), met name dat de voorstelling van de kandidaten via de pers niet kan toegelaten worden.

De Nationale Raad is evenwel van oordeel dat de verstrekking van informatie over de kandidaten kan plaatsvinden in een publikatie van de Provinciale Raad volgens de door hem bepaalde modaliteiten. Die modaliteiten dienen aan alle kandidaten van een provincie dezelfde mogelijkheden van voorstelling te bieden.

Andere vormen van grootschalige voorstelling van kandidaten zijn af te keuren.