keyboard_arrow_right
Deontologie

Dossier van algemeengeneeskundigen

Een provinciale raad wordt geïnterpelleerd in verband met de controle die, conform het ministerieel besluit van 15 december 1982, door de Dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV wordt overwogen op het bestaan van medische dossiers in het kabinet van erkende huisartsen.

De tekst van het ministerieel besluit zal aan de leden van de Raad worden bezorgd om de Raad in de mogelijkheid te stellen op de volgende vergadering hierover advies uit te brengen.