keyboard_arrow_right
Deontologie

Druk die een arts kan ondervinden wanneer een overlijdensattest model III C/D dient te worden opgesteld

De nationale raad van de Orde der artsen onderzocht het probleem van de druk die artsen ondervinden bij het opstellen van een overlijdensattest (model III C/D).

1- De nationale raad werd geïnformeerd over de druk die artsen ondervinden bij het opstellen van een overlijdensattest. Wie deze druk ook uitoefent, in dit geval een politieagent, en wat de motieven ook zijn, in dit geval prozaïsch, de arts mag er niet aan toegeven.

Bij moeilijkheden kan de arts de hulp inroepen van de provinciale raad van de Orde.

2- Het overlijdensattest bevestigt niet alleen het overlijden maar ook de wijze van overlijden (natuurlijke of gewelddadige dood). Dit document wordt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gegeven die vervolgens de overlijdensakte en de toelating tot teraardebestelling opmaakt.

De gewelddadige dood kan van verschillende aard zijn : ongeval, zelfdoding of doodslag.

De eerbied voor de gestorven persoon en de dienstverlening tegenover de samenleving en de rechtspraak eisen een juiste diagnose.

De arts die gevraagd wordt een overlijdensattest op te maken vervult zijn opdracht op onafhankelijke en objectieve wijze. Bij het formuleren van zijn besluiten als arts moet hij enkel volgens zijn geweten handelen.

Indien de arts die het overlijden vaststelt twijfels heeft over de oorzaak ervan (natuurlijk of gewelddadig), kruist hij op strook A van het formulier III C/D het vakje "ja" aan in de rubriek "Gerechtelijk-geneeskundig bezwaar".

Bovendien kruist hij op strook C van hetzelfde formulier onder punt 1 (aard van het overlijden) het vakje "kan niet bepaald worden" aan.

3- Het tekort aan forensische artsen is algemeen bekend, net zoals het bestaan van een aanzienlijk percentage gevallen van miskende doodslagen.

Het is de taak van de beleidsverantwoordelijken dit te verhelpen.