keyboard_arrow_right
Deontologie

Zwangerschapsafbreking

Een Provinciale Raad legt aan de Nationale Raad twee vragen voor die door een anesthesist geformuleerd worden "naar aanleiding van de wet op de zwangerschapsafbreking".

  • Kan een geneesheer‑anesthesist weigeren een anesthesie toe te passen voor een ingreep van zwangerschapsafbreking ?
  • Is de verloskundige verplicht de bedoeling van de curettage mede te delen aan zijn collega‑anesthesist ?

De Raad neemt kennis van het ontwerp‑antwoord van de Provinciale Raad. Hij stemt hiermee in na enkele wijzigingen te hebben aangebracht.

Advies van de Nationale Raad:

In antwoord op uw schrijven menen wij te kunnen stellen dat:

1. Een anesthesist altijd moet weten voor welke ingreep hij gevraagd wordt een anesthesie uit te voeren, omdat dit essentieel is voor de voorbereiding en het leiden van de anesthesie.

2. Een anesthesist kan weigeren een anesthesie toe te passen voor een ingreep van zwangerschapsonderbreking, tenzij het gaat om dringende gevallen. Vgl. de recente wet op de zwangerschapsonderbreking kan niemand verplicht worden hieraan mee te werken. (art. 2, 6° van de wet van 3 april 1990 en art. 87 van de Code van geneeskundige Plichtenleer).(1)

1. Art. 2, 6 ° van de wet van 3 maart 1990:
Geen geneesheer, geen verpleger of verpleegster, geen lid van het paramedisch personeel kan gedwongen worden medewerking te verlenen aan een zwangerschapsafbreking.
De geneesheer die weigert een dergelijke ingreep te verrichten, is gehouden de vrouw bij haar eerste bezoek in kennis te stellen van zijn weigering.

Art. 87 van de Code van geneeskundige Plichtenleer:
De geneesheer mag, krachtens zijn overtuiging, weigeren tot zwangerschapsonderbreking over te gaan.