keyboard_arrow_right
Deontologie

Zwangerschapsafbreking - Evaluatiecommissie

Een provinciale raad wordt om advies verzocht aangaande de eerbiediging van het beroepsgeheim en van de persoonlijke levenssfeer bij het invullen van het registratieformulier van de Nationale Evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 november 1992 kennis genomen van uw brief van 22 oktober 1992 betreffende het beroepsgeheim en de registratieformulieren van de Nationale Evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking.

De Nationale Raad stelt vast dat de aangewezen rubrieken niet de identiteit van de patiënte betreffen, maar wel van de geneesheer of de instelling. De geneesheer kan zijn adres of een ander vermelden. Nu geen gegevens omtrent de patiënte dienen te worden vermeld, stelt zich geen probleem van miskenning van het medisch geheim.