keyboard_arrow_right
Deontologie

Commissie voor medische ethiek - Bijzondere Belastinginspectie

Een commissie voor medische ethiek legt de Nationale Raad een wijziging voor in de procedure die door Nationale Raad vastgelegd werd aangaande de betrekkingen tussen de commissies voor medische ethiek en de BBI (Tijdschrift nr. 64, p. 32). Het voordeel van deze wijziging is dat de commissie voor medische ethiek niet verweten kan worden als "klikspaan" te fungeren.

Advies van de Nationale Raad :

Onder verwijzing naar uw brief van 5 mei 1994 herinnert het Bureau van de Nationale Raad u aan de verschillende documenten die u vroeger reeds werden bezorgd betreffende de aan de Bijzondere Belastinginspectie mede te delen inlichtingen, en waarvan kopie als bijlage.

U zult merken dat de documenten bezorgd moeten worden door de onderzoeker en dat het document dat doorgezonden moet worden naar de B.B.I. enkel de naam van de onderzoeker bevat en niet die van de commissie voor medische ethiek.

Het Bureau begrijpt de door u geformuleerde opmerkingen dan ook niet.