keyboard_arrow_right
Deontologie

Ethische commissies

Door de commissie ad hoc van de Nationale Raad wordt verslag uitgebracht over de werkzaamheden.

De commissie ad hoc is ermee belast na te gaan of de samenstelling van de voorgestelde ethische commissies strookt met de deontologische richtlijnen die door de Nationale Raad terzake werden uitgebracht en gepubliceerd in het Officieel Tijdschrift nr 32 (1983-1984).
Op advies van de commissie ad hoc, worden 13 nieuwe ethische commissies door de Nationale Raad erkend.
In verband met een reeks andere ethische commissies zal om bijkomende informatie en om aanpassingen worden verzocht. Voorts zal aan de verzorgingsinstellingen die niet antwoordden op de circulaire van 12 mei jl., een rappel worden gezonden.

De Nationale Raad verklaart zich voorstander van een algemene vergadering voor alle ethische commissies.