keyboard_arrow_right
Deontologie

Ethische commissies

De Raad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Commissie ad hoc van 27 september 1987.

De Nationale Raad erkent zes nieuwe "ethische commissies". Dat brengt het totaal van de erkende ethische commissies op 43.

Aan bedoelde ethische commissies zal een brief worden gezonden om hen ervan te verwittigen dat de Nationale Raad op 6 februari 1988 een plenaire vergadering belegt rond de bio‑ethische problemen in de geneeskunde.

Voorts zal naar de verzorgingsinstellingen die nog niet op de brieven van 12 maart en 27 juli 1987 hebben geantwoord, een rappel worden gestuurd