keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische experimenten op mensen - Administratie der Directe Belastingen - Model van het door de onderzoeker in te vullen borderel

MEDISCHE EXPERIMENTEN OP MENSEN ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN MODEL VAN HET DOOR DE ONDERZOEKER IN TE VULLEN BORDEREL

Medische experimenten op mensen - Administratie der Directe Belastingen - Model van het door de onderzoeker in te vullen borderel

In augustus 1992 richtte de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zich tot de voorzitters van de commissies voor medische ethiek om een aantal inlichtingen te verkrijgen betreffende de medische experimenten waaraan de commissies een gunstig advies verleend hadden. Deze inlichtingen werden gevraagd met de bedoeling na te gaan of de door de farmaceutische firma's voor onderzoek betaalde sommen wel degelijk aangegeven werden door de begunstigde onderzoekers.

Na verschillende gesprekken met de BBI werd tussen de BBI en de Nationale Raad overeengekomen dat de Nationale Raad de onderzoekers zou verzoeken een borderel in drievoud in te vullen, waarvan de onderzoeker er één zou bewaren en de twee andere aan de Nationale Raad zou bezorgen, die er één zou doorzenden naar de BBI. (Tijdschrift Nationale Raad, nr. 64, juni 1994, 33.)

In maart 1995 werd de Nationale Raad ervan in kennis gesteld dat de borderellen voortaan doorgezonden dienden te worden naar de Administratie der Directe Belastingen, waarnaar het dossier overgebracht was. Tegelijkertijd werden wijzigingen aan de tekst van de modelformulieren in het vooruitzicht gesteld.

  • wat de sponsor betreft, facultatief melding kan gemaakt worden van zijn btw-nummer;
  • wat de woonplaats van de onderzoeker betreft, gepreciseerd wordt dat het gaat om zijn privé-woonplaats.