keyboard_arrow_right
Deontologie

Euthanasie

Een arts verzoekt de Nationale Raad, die hij reeds eerder om advies vroeg, zijn standpunt inzake euthanasie te preciseren.

Antwoord van de Nationale Raad :

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren besprak in zijn vergadering van 19 april 1997 uw brief van 10 maart 1997, waarin u de volgende vraag stelde: "Laat de code van plichtenleer actieve euthanasie toe, m.a.w. laat de code van plichtenleer toe de dood van een patiënt op zijn verzoek te bespoedigen of te veroorzaken om een einde te maken aan zijn lijden ?"

In hoofdstuk IX van de Code van geneeskundige Plichtenleer, met betrekking tot het naderende levenseinde, spreekt artikel 95 zich ondubbelzinnig uit tegen een dergelijke mogelijkheid.