keyboard_arrow_right
Deontologie

Euthanasie - Advies van het Raadgevend Comité de Bio-Ethiek

Euthanasie - Advies van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek

Een lid van de Nationale Raad geeft toelichting bij zijn vergelijkende studie tussen het advies nr. 1 van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek "betreffende de wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie" en de bepalingen van de Code van geneeskundige Plichtenleer met betrekking tot het naderende levenseinde (art. 95 tot en met art. 98).

Aangezien het Raadgevend Comité eigenlijk geen echt advies heeft uitgebracht maar eerder verschillende ethico-legale benaderingswijzen van euthanasie als handeling heeft gestructureerd, beslist de Nationale Raad hierover zelf geen advies uit te brengen.

info_outline
Publicatiedatum

23/08/1997

Documentcode

a079021

Related themes list